Monday, March 24, 2014

यो जिन्दगी जति बुझे पनि बुझ्न बाँकी नौलो कुरा जति सुझे पनि सुझ्न बाँकी


No comments:

Post a Comment